1. Thời gian bảo hành:

 

Dự án cấp 1

  Dự án cấp 2

Đại lý

Bán lẻ

Sứ

12 tháng

12 tháng

24 tháng

 24 tháng

Sen vòi

12 tháng

12 tháng

24 tháng

24 tháng

Phụ kiện

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Chậu Inox

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Bồn tắm

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

 

 

2. Thời gian đáp ứng bảo hành:

- Dự án cấp 1: Theo thỏa thuận của hợp đồng

- Dự án cấp 2:

  • Với dự án nằm trong nội thành HN : 2 ngày
  • Với dự án ngoại thành HN ( tùy thuộc vào vị trí các tỉnh) : 3 ngày

- Đại lý: 2 ngày

- Bán lẻ:

  • Với khách hàng nằm trong nội thành HN : 2 ngày
  • Với khách hàng  ngoại thành HN ( tùy thuộc vào vị trí các tỉnh) : Liên hệ với các đại lý địa phương ( nếu có), nếu không có đại lý, thời gian tối đa 3 ngày

 

3. Quy trình bảo hành:

- Dự án cấp 1:

  • Nhân viên phụ trách dự án cấp I tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, chuyển bộ phận bảo hành, thời gian xử lý thông tin ra quyết định không được phép quá 2h.
  • Bộ phận bảo hành tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, kiểm tra hàng hóa đáp ứng bảo hành thời gian không quá thời hạn ghi trong hợp đồng

- Dự án cấp 2:

  • Nhân viên phụ trách dự án cấp II tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, chuyển bộ phận bảo hành, thời gian xử lý thông tin ra quyết định không được phép quá 1h.
  • Bộ phận bảo hành tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, kiểm tra hàng hóa đáp ứng bảo hành thời gian không quá 3h đối với dự án nằm trong nội thành HN, không quá 1 ngày đối với dự án ngoại thành HN

- Đại lý: Các đại lý tự tổ chức việc bảo hành, nhân viên phụ trách bảo hành hỗ trợ qua ĐT ( hoặc trực tiếp xuống hỗ trợ nếu BGĐ yêu cầu)

- Bán lẻ:

  • Nhân viên phụ trách bán lẻ tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, chuyển bộ phận bảo hành, thời gian xử lý thông tin ra quyết định không được phép quá 1h.
  • Bộ phận bảo hành tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, kiểm tra hàng hóa đáp ứng bảo hành thời gian không quá 3h.

 

4. Bộ phận bảo hành :

1. Trần Cẩm Vi – Tiếp nhận thông tin: 0934.623.768

2. Nguyễn Duy Tuyến - Nhân viên phụ trách bảo hành: 0977.547.889