Phương thức thanh toán

  • Đối với khách lẻ : Thanh toán 100% ngay khi nhận hàng.
  • Đối với Đại lý : Áp dụng theo chính sách Đại lý của Deborah.
  • Đối với dự án : Đặt cọc 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi nhận hàng.