Lắp đặt bồn cầu

* Lưu ý khi lắp đặt bồn cầu 

- Đặt thân bàn cầu vào vị trí sao cho lỗ chờ trùng với lỗ xả của thân bồn cầu, vạch dấu viền xung quanh thân bồn cầu

- Lấy thân bồn cầu ra khỏi vị trí lắp đặt, tráng một lớp xi măng ướt rộng từ 12-15mm, dày từ 5-7mm, đặt thân cầu trùng với vị trí lấy dấu, dùng thước ligo cân chỉnh mặt trân thân cầu cho phẳng rồi ấn nhẹ để định vị

- 45 phút sau làm sạch phần xi măng thừa

- Sau khi xi măng khô cứng tiến hành lắp đặt két nước của bồn cầu vào thân cầu

Hướng dẫn lắp đặt bồn cầu Clara

* Chú ý:

- Khi lắp bàn cầu không tráng đầy xi măng vào khoảng trống giữa lỗ và thân cầu 

- Tất cả các loại bồn cầu phải được đặt ống thông hơi ( xem sơ đồ bên trên ) vị trí ống thông hơi luôn ở mức cao nhất có thể được và không thể ngập do ảnh hưởng của thủy triều