Thanh vắt khăn CTB-02

1.210.000 VNĐ

Vòi rửa lạnh CCF-01

413.600 VNĐ

Vòi xịt CFF-03

387.200 VNĐ

Đầu xiphon CP-07

209.000 VNĐ

Đuôi xiphon CDP-01

193.600 VNĐ